PLW 8616 [EL] - Betjeningskomfort

Vis produktet
Maksimal betjeningskomfort

7" Touch-fargedisplay med intuitiv betjening

7" fargeskjermen er innfelt i fronten på maskinen og sikrer dermed optimal pleie av maskinoverflaten. Takket være den intuitive touchstyringen kan du enkelt og sikkert gjennomføre alle nødvendige innstillinger. Brukeren mottar all maskininformasjon raskt og tydelig i displayet på maskinen.
Sentraldosering

Klar for tilkobling

Rengjørings- og desinfeksjonssystemene er allerede klargjort for tilkobling til en sentraldosering fra fabrikken. Derfor egner de seg utmerket for bruk på alle områder med ekstra høy gjennomstrømning.
Programmerbar kontroll

Mer fleksibilitet

En unik fordel ved den programmerbare styringen er den omfattende tilpasningen til hvert enkelt bruksområde. Du kan opprette og lagre individuelle programmer. Dermed kan de spesifikke kravene til oppfylles optimalt.
Innstillingsfunksjon for beholder

Kan lett ryddes bort

Skuffen for flytende midler garanterer svært god oversikt, renhet og ergonomi. Avhengig av modell er den allerede integrert som standard i vaskedekontaminatorene, eller du kan få den som ekstrautstyr. Iht. behov kan du dermed sette inn beholdere etter passende antall og størrelse .
Modulære vogner/moduler o.l.

Fleksibel bruk av vogner, kurver o.l.

Miele Professionals fleksible vogner og kurver byr på et stort antall bruksmuligheter når det gjelder utensiler.brNoen få vogner/kurver i kombinasjon med noen ekstra moduler og innsatser, er alt som skal til for enkelt å tilpasse vognene etc. til utensilene. Dermed optimaliseres både kostnader og plassbehov.
Kun hos Miele
EasyLoad-system** Tysk patent DE 102 017 129 786 A1 og DE 102 017 129 799 A1 

Enkelt å sette inn med EasyLoad

EasyLoad-systemet gjør klargjøring av laboratorieglass mye raskere, enklere og sikrere. En klar fordel ved det nye systemet er at utensilene kan plasseres raskere og enklere på dysene, ettersom man ikke lenger trenger å tilpasse høyden – takket være det intelligente samspillet mellom dyser og holdegittere. Dette gjør det enkelt å plassere utensilene riktig.