Velkommen til Mieles internasjonale leverandørportal

Bruken av leverandørportalen skjer utelukkende på grunnlag av bruksbestemmelsene for Mieles leverandørportal (Oppdatert: september 2006). Her kan du få informasjon om bruksbestemmelsene.

For påmelding til leverandørportalen skal du følge koblingen:

Mieles leverandørportal

Detaljerte brukerråd får du fra brukerdokumentasjonen.

Når det gjelder nedlasting av CAD-data, skal du bruke den spesielle koblingen til vår Windows Sharepoint Service som er blitt sendt deg med e-post. Denne tilgangen finner du ikke offentliggjort på hjemmesiden vår!

Hvis du har problemer og spørsmål skal du ringe til Mieles internasjonale innkjøpsavdeling i Tyskland på 05241/89-2828.