TwinDos kampanje

1 år med gratis vaskemiddel

Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en Miele vaskemaskin W1 med TwinDos innen 31.12.2016, gir vi deg et års forbruk av UltraPhase 1 og 2.

1. gratis leveranse2. gratis leveranse

1 år med gratis vaskemiddel

Gjør følgende:

1. For å bestille første leveranse med gratis vaskemiddel, klikk på "1.gratis leveranse"

2. Du blir videresendt til nettbutikken, hvor du skriver inn koden i feltet verdikupong kode.

3. Følg anvisningene på siden videre for registerering av navn og adresse. 

4. For å bestille andre leveranse med gratis vaskemiddel, klikk på "2.gratis leveranse" og gjør det samme som med leveranse 1. 

1. gratis levering2. gratis levering

Detaljer

1 × UltraPhase 1 og 1 × UltraPhase 2  er levert med vaskemaskinen med TwinDos. De resterende vaskemidlene 
(3 × UltraPhase 1 og 2 × UltraPhase 2) leveres i 2 omganger fraktfritt hjem til deg.  

Betingelser

Betingelser

Betingelser

Dette tilbudet er gyldig i Norge ved kjøp ved kjøp hos en Miele forhandler. 

Detaljer

Ingen kontant betaling. Kun én verdikupong per bestilling. 
Kan ikke kombineres med andre tilbud. Videresalg er ikke tillatt. 
Gjennomsnittlig bruk = 250 vaskesykluser pr. år = 7 × UltraPhase 1 og 5 × UltraPhase 2
Dette tilbudet gjelder kun produkter med TwinDos funksjon.  

Tidsbegrensning

Tilbudet må benyttes senest 31. desember 2017.
Leveringstiden kan ta opptil 28 dager fra bestillingen er registerert. 

Kampanjeperiode: 14. mars 2016 - 31. desember 2016