Kontinuitet i ledelsen

Ledelsen i Miele

Selskapet Miele har tilhørt familiene Miele og Zinkann siden det ble grunnlagt i 1899. Samtlige av dagens ca. 70 medeiere er direkte etterkommere av en av de to gründerne Carl Miele hhv. Reinhard Zinkann.

Begge familiene har vært representert i bedriftsledelsen fra starten av.

Alle konserndirektørene er likeberettiget. Fra venstre: Dr. Stefan Breit (teknikk), Dr. Markus Miele (konserndirektør og medeier), Olaf Bartsch (økonomi og administrasjon), Dr. Reinhard Zinkann (konserndirektør og medeier) og Dr. Axel Kniehl (markedsføring og salg).