Hovedtall

Miele hovedtall og fakta

Hovedtall

I regnskapsåret 2017/2018, som ble avsluttet 30. juni 2018, hadde Miele-konsernet en omsetning på 4,1 milliarder euro. Det tilsvarer en vekst på 167 millioner euro eller 4,3 prosent.
På det tyske hjemmemarkedet vokste omsetningen til 1,21 milliarder euro (pluss 2,4 prosent).
Miele-gruppen sysselsetter globalt 20.098, hvorav 11.225 i Tyskland (per 30. juni 2018).

Miele Group omsetning
Miele Group ansatte