Bærekraft

Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft


For Miele er bærekraftig virksomhet nær knyttet til foretakets verdier og tradisjoner, og et ufravikelig grunnlag for langvarig suksess. Miele er medlem av FNs Global Compact og signatar på det tyske «Charta der Vielfalt». Hvert annet år offentliggjør Miele en bærekraftrapport.

Les mer...

Informasjon om kritiske stoffer

Informasjonsplikt i henhold til art.33 i den europeiske forskriften 1907/2006.

Les mer Miele.no/Reach