Indikator for manglende kokekar

God sikkerhet
Hvis du slår på en kokesone på induksjonstoppen og det ikke finnes noe kokekar på sonen, eller gryten er uegnet, avbrytes strømtilførselen.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler