Sensor for kokekarstørrelse

Maksimal engergiutnyttelse
Innenfor kokesonen på induksjonstopper registreres størrelsen på kokekarene, slik at strømmen kun går til de aktuelle overflatene. Slik brukes energien mer effektivt.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler