Permanent kokekarsensor

Optimal bruk av energi
Hvis det allerede finnes kokekar på en kokesone, aktiveres tallrekken automatisk straks du slår på platetoppen. Manuell aktivering av kokesonen er derfor ikke lenger nødvendig.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler