Overopphetingsbeskyttelse og feilovervåking

Lang levetid for apparatet
Alle kokesoner er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelse. Beskyttelsen slår automatisk av kokesonen ved ekstrem belastning, før glasskeramikken eller andre komponenter blir overopphetet. Hvis det ligger en gjenstand eller litt væske på betjeningsoverflaten, slås komfyrtoppen også automatisk av. Slik unngår du utilsiktet effektinnstilling.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler