Låsefunksjon og elektronisk barnesikring

Sikkerhet for alle
Låsefunksjonen forhindrer uønsket innstilling av de valgte effekttrinnene under matlagingen. Den elektroniske barnesikringen beskytter mot utilsiktet innkobling, f.eks. av barn. Denne funksjonen kan også aktiveres når komfyrtoppen er utkoblet.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler