Timer

Forenkler matlagingen
Timeren på komfyrtoppen bidrar til å gjøre kjøkkenhverdagen litt mer avslappet. Du kan f.eks. stille inn en tid for kokesonene, avhengig av modell, slik at de automatisk kobles ut. Du kan også stille inn en varselurtid uavhengig av kokefeltfunksjonen.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler