Recall-funksjon

Utilsiktet utkoblinger er ikke noe problem
Du har utilsiktet koblet ut platetoppen, men legger straks merke til det. Hvis du kobler den inn igjen innen 10 sekunder, er alle effekttrinnene og tidsinnstillingene fra tidligere fremdeles tilgjengelige. Du kan fortsette helt problemfritt med steke-/kokeprosessen.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler