Støvet er godt innestengt

Til og med små støvkorn forblir innestengt
Med flere filterlag blir det umulig for selv det minste støvkorn å slippe ut i rommet igjen når det er oppsugd.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler