Originalt Miele utblåsningsfilter

Timestrip®
Enkelte originale utblåsningsfiltre fra Miele er utstyrt med en Timestrip®. Denne innovative utskiftingsindikatoren på filteret aktiveres ved at du trykker hardt på pilen når du setter inn filteret. Når stolpene er helt røde, er filteret mettet og bør byttes ut. Med Timestrip® blir det enklere å passe på at filteret fungerer optimalt.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler