KFN 37452 iDE

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging

Produktfordeler

DynaCool

De beste lagringsforhold for mat og vin
I tillegg til temperaturen er også luftfuktigheten svært viktig for perfekt oppbevaring av mat og vin. Med DynaCool sirkuleres luften jevnt ved hjelp av en integrert vifte, slik at temperatur og luftfuktighet fordeles optimalt.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler