Møbelbeskyttelsesteknologi

Hjørner er ikke noe problem. Ingen snubling.
Med 7 sensorer på fremsiden registrerer Scout møbler og andre hindringer i veien til robotstøvsugeren. Scout nærmer seg forsiktig disse objektene for å rengjøre gulvene rundt dem. Dermed unngås kollisjoner. 3 andre sensorer og på undersiden av støvsugeren registrerer trinn i gulvet og forhindrer at Scout faller ned trappen.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler