Det komfortable CM-touchdisplayet gjør CM7 svært enkel og intuitiv å betjene. Med få tastetrykk kan du velge og tilpasse yndlingsdrikken din. Displayet har en klar hvit skrift på svart bakgrunn og er både diskret og svært enkelt å lese.
DirectSensor-betjening med moderne touch-funksjon gir høy komfort for modellene CM6 og CM5. Alle betjeningselementene er oversiktlig plassert rundt klartekstdisplayet med fire linjer, og navigeringen er enkel og intuitiv. Velg yndlingskaffedrikken din med en av de fire hovedsymbolene, og på tastelinjen under displayet kan du velge ønskede tilleggsfunksjoner direkte.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler