Elektronisk barnesikring

Med bare ett tastetrykk
Den elektroniske barnesikringen kan enkelt innstilles med et fingertrykk. Den forhindrer uønsket innkobling av maskinen av f.eks. barn.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler