Individuelle innstillinger

Lagre dine egne smakspreferanser
Tilberedingsinnstillingene kan justeres individuelt etter kaffesort og smaksintensitet: malegrad, malemengde, bryggetemperatur, forbrygging og vannmengde. Slik får du den perfekte aromaen for kaffedrikken med hver eneste kaffesort og hver eneste risting. Og hver kaffedrikk får best mulig aroma.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler