G 5272 SCVi Selection

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

Produktfordeler

SensorDry

Kun hos Miele
Optimal tørking med mindre energi
SensorDry er en intelligent tilpasning av vaskeprogrammet, når det gjelder tørking og møbelbeskyttelse. En sensor kontrollerer mengden oppvask og måler temperaturen i maskinen samt romtemperaturen på oppstillingsstedet. På grunnlag av dette blir vaskeprogrammet tilpasset, f.eks. i klarskyllingstemperaturen. Målet: Ingen kondensdråper på kjøkkeninnredningen, lavt energiforbruk og korte programtider ved konstant høyt tørkenivå.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler