SensorDry*

Kun hos Miele
Optimal tørking
Romtemperaturen på kjøkkenet og servisemengden i oppvaskmaskinen påvirker tørkeprosessen. I Automatic-programmet garanterer SensorDry optimale tørkeresultater selv om forholdene ikke er ideelle.
DE102006042486B3, EP1902659B1Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler