Effektiv mot virus – Vitenskapelig bevist*
Bekymringsfri oppvask: Med hygiene- eller intensivprogrammer kombinert med PowerDisk eller UltraTabs blir mer enn 99,9 % av virus (f.eks. korona-, influensa- eller norovirus) fjernet. Det har en test fra Institute for Hygiene and Virology bekreftet.* Også Rhein-Waal University beviser den ekstraordinære hygieniske rengjøringseffekten fra Miele oppvaskmaskiner*. I hygienetesten med AutoDos og PowerDisk i programmet ECO 50 °C eller QuickPowerWash 65 °C fjernes mer enn 99,99 % av bakteriene (Enterococcus faecium). Og i testen med hygieneprogrammet reduseres bakterieinnholdet (Enterecoccus faecium og Micrococcus luteus) med en faktor på minst 10.000, selv uten rengjøringsmiddel. 
Detaljer om testkriteriene finner du under https://www.miele.com/g7000-c Ifølge serifisering av Institute for Integrative Hygiene and Virology knyttet til fjerning av innkapslede og ikke-innkapslede virus (f.eks. korona-, influensa- eller norovirus) i de testede hygiene- og intensivprogrammene, alle ved bruk av PowerDisk/UltraTabs. Detaljer om testkriteriene finner du under www.miele.com/g7000-c.Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler