Ekstra tørt

Perfekte resultater for glass og plast
En forlenget tørkefase og økning av temperaturen på glansemiddelfasen gjør at alt blir ordentlig tørt – også glass og plastgjenstander.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler