Beste støynivåer

Lydløs medhjelper
Mieles oppvaskmaskiner vasker utrolig stille med lave støynivåer på 41 dB(A)*og gir alltid perfekte resultater. Støynivået er til og med lavere en ved vanlig samtale.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler