Blackboard Edition

Blackboard Edition
Kombiskap i Blackboard Edition kommer med en tavlefront i glass. På dette panelet kan du male, skrive, tegne osv. både med vanlig kritt og med krittpenner. Kombiskapet kan dermed brukes som et sentralt kommunikasjonsmiddel på kjøkkenet.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler