MasterCool – overløpssikring

Beskyttelse ved væskesøl
Hvis du søler noe, kan du ta det helt med ro: Glasshyllene er utstyrt med en aluminiumsprofil som går rundt hele. Væske som søles, holdes tilbake, og hyllene under blir skånet.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler