Kompetanse innen ventilasjonsteknikk

Ventilasjonsteknikk
Alle ventilatorer fra Miele er testet i henhold til gjeldende europeiske standarder. Verdiene for lufteffekt og lydnivå som du finner i denne produktoversikten, er representative og sammenlignbare verdier. Miele er medlem av CECED* (europeisk forbund for hvitevareprodusenter). Alle medlemmer har inngått en frivillig avtale om å måle lufteffekt og lydnivå i henhold til gjeldende europeiske standarder, og om å offentliggjøre dem i katalogene sine. Dermed garanteres transparens av effektopplysninger for sluttbrukere.
Eksterne vifter
Ved å montere en ekstern vifte for lufting kan du redusere støynivået på kjøkkenet. Viften befinner seg dermed ikke i selve ventilatoren, men er f. eks. montert på et loft. Det anbefales en utluftingsavstand på 5–7 meter for å få en betydelig støyreduksjon. Viften og ventilatoren kobles sammen via en styreledning. For denne løsningen tilbyr Miele vifter for yttervegg (AWG 102*), tak (DGG 102) eller interne avtrekksvifter (ABLG 202).
Lyddemper – ekstra fred og ro
En rekke av Mieles ventilatorer er utstyrt med en svært effektiv akustikkpakke som standard, og er dermed utrolig stille i drift. Ekstra fred og ro får du ved å kjøpe Mieles lyddemper DASD 150, som tilbys som ekstrautstyr. Den reduserer støynivået med opptil 4,5 dB(A) re1pW og skaper dermed et roligere arbeidsmiljø. Den er også fleksibel. Lyddemperen er egnet både for utluftnings- og omluftsdrift.
Veggjennomføring
Det må monteres en veggjennomføring på ytterveggen for å kunne lede luften ut i det fri. Ved konvensjonelle løsninger kan det oppstå en varme-kuldebro, som fører til energitap. Om vinteren kan for eksempel kald luft trenge inn i utluftningsrørsystemet.
Utluftingsrør
Utluftningsrørsystemet gjør det mulig å lede lukt, fuktighet og varme målrettet ut i det fri. Geometrien og sammensetningen av utluftningsrørsystemet er avgjørende for optimal ytelse og støynivået til viften. Runde kanalrør eller spesielle flate kanalrør med glatte vegger og uten reduksjon av diameter egner seg best. Miele anbefaler vanligvis en diameter på 150 mm. For ventilatorer som har en svært høy lufteffekt, kreves det en diameter på 200 mm. Miele tilbyr Aluflex-rør med lavere bølgehøyde. Aluflex-rørene DAS 150 og DAS 200 med en diameter på henholdsvis 150 og 200 mm tilfredsstiller kravene for brannvernklasse B1.
Patent for AWG 102: DE 102 20 515 B4Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler