Kompetanse innen ventilasjonsteknikk

Ventilasjonsteknikk
alle Mieles ventilatorer testet i henhold til de aktuelt gyldige europeiske standardene. Luft- og lydeffektverdiene som du finner i denne katalogen, er representative og sammenligbare verdier. Siden 2009 har Miele vært medlem av CECED* (Europeisk paraplyorganisasjon for produsenter av husholdningsprodukter), der alle medlemmene har forpliktet seg til å måle luft- og lydeffektverdier i henhold til gyldige europeiske standarder, og offentligjøre dem i katalogene. Dette garanterer transparens om effektinformasjonen for sluttkunden.
Eksterne vifter
Ved å montere en ekstern vifte med utluftningsdrift kan du redusere støynivået på kjøkkenet. Viften befinner seg dermed ikke i selve ventilatoren, men er f. eks. montert på en yttervegg. Det anbefales en utluftingsavstand på 5–7 meter for å få en betydelig støyreduksjon. Viften og ventilatoren kobles sammen via en styreledning. For denne løsningen tilbyr Miele eksterne motorer for yttervegg (AWG 102), tak (DGG 102) eller eksterne motorer for plassering på loft (ABLG 202).
Lyddemper – ekstra fred og ro
En rekke av Mieles ventilatorer er utstyrt med en svært effektiv akustikkpakke som standard, og er dermed utrolig stille i drift. Ekstra fred og ro får du ved å kjøpe Mieles lyddemper DASD 150, som tilbys som ekstrautstyr. Den reduserer støynivået med opptil 4,5 dB(A) re1pW og skaper dermed et roligere arbeidsmiljø. Den er også fleksibel. Lyddemperen er egnet både for utluftnings- og omluftsdrift.
Veggjennomføring
Det må monteres en veggjennomføring på ytterveggen for å kunne lede luften ut i det fri. Ved tradisjonelle løsninger kan det oppstå en varme-kuldebro, som fører til energitap. Om vinteren kan for eksempel kald luft trenge inn i utluftningsrørsystemet. Mieles veggjennomføringe DMK 150 eller DMK 150-1 forhindrer dette, ettersom den har en tett tilbakeslagsklaff. En magnetisk lukkemekanisme forhindrer at kald eller varm luft utenfra kan strømme inn i boligen, og det sparer energi. Dessuten forhindrer det at fremmedlegemer, som f.eks. blader, smuss osv. kommer inn i utluftningsrøret. Lamellene i veggjennomføringen er konstruert slik, at luftstrømmen passerer. Dermed minimeres tap av lufteffekt og luftstrømmen ledes bort fra husveggen.
Utluftingsrør
Utluftningsrørsystemet gjør det mulig å lede lukt, fuktighet og varme ut i fri luft. Geometrien og sammensetningen av utluftningsrørsystemet er avgjørende for optimal ytelse og støynivået til viften. Runde kanalrør eller spesielle flate kanalrør med glatte vegger og uten reduksjon av diameter egner seg best. Miele anbefaler vanligvis en diameter på 150 mm. For ventilatorer som har en svært høy lufteffekt, kreves det en diameter på 200 mm. Miele tilbyr et omfattende utvalg av flatkanaler. Mer informasjon om dette finner du i tilbehørskatalogen.
Conseil Européen de la Construction d’appareils DomestiquesUtstyr modellavhengig – bildene er eksempler