Riktig funksjon for alle rom

Utluftningsdrift
Utluftingsventilatorer suger opp matos og filtrerer ut fettpartikler ved hjelp av fettfilteret. Den filtrerte luften føres ut av kjøkkenet via et utluftningsrør. Med den filtrerte luften fjernes også overflødig matlukt og luftfuktighet fra kjøkkenet. Utluftingsventilatorer trenger en gjennomføring i veggen eller i taket for å føre luften ut i fri luft. Samtidig må det tilføres frisk luft, f. eks. gjennom et åpnet vindu. Ventilatorer med utluftningsdrift egner seg spesielt godt over gasskomfyrtopper og ved hyppig bruk av frityrkoker, grill eller wok. Disse apparatene produserer mye varme, fett og damp, så da er utluftningsdrift mest effektivt. Dessuten tilføres gasskomfyrtoppen også oksygen som trengs til forbrenningen, via avluften.
Utluftningsdrift med eksterne vifter
Utluftningsdrift er også mulig i kombinasjon med en ekstern vifte, som monteres uavhengig fra ventilatoren, f.eks. på ytterveggen eller på taket. Med ekstern montering flyttes viftestøyen til et annet sted, slik at den ikke forstyrrer like mye. Dermed reduseres støyen ved selve ventilatoren til et minimum. Det anbefales en utluftingsavstand på 5–7 meter for å få en betydelig støyreduksjon. Om du kan bruke en ekstern vifte, er avhengig av plassen på kjøkkenet ditt, situasjonen til utluftningssystemet og selve ventilatoren.
Omluftsdrift
Omluftsventilatorer suger ut matos og filtrerer fett- og luktpartikler gjennom flere filterlag. Den rengjorte luften føres deretter tilbake inn i rommet. Slik oppstår det luftsirkulasjon i det lukkede rommet. Omluftsventilatorer trenger ingen luftekanaler, vegg- eller takgjennomføringer. Derfor er monteringen mye enklere enn for utluftingsventilatorer, og ofte den eneste mulige løsningen (f. eks. i boligblokker). Omluftsventilatorer er spesielt egnet for bruk over HiLight og induksjonskomfyrtopper. Over gasskomfyrtopper, der det oppstår mer varme, bør du helst installere en utluftningsventilator.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler