Overblikk over alle produktfordeler

Produktfordeler innbyggings-ventilator
Produktfordeler

Filter-indikator

Full oversikt over driftstiden
Hvis fett- eller aktivkullfilteret i ventilatoren er mettet, angis dette med en rød LED-lampe. Da bør du rengjøre eller skifte ut filteret så snart som mulig. Den innstilte driftstiden fra fabrikken kan endres: Indikatoren for rengjøring av fettfilter kan programmeres med 20, 30, 40 eller 50 timer, og indikatoren for utskifting av aktivkullfilter med 120, 180 eller 240 timer.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler