Riktig funksjon for alle rom

Funksjoner
Ved koking, og spesielt ved steking, oppstår det matos (damp). Dette er en blanding av vanndamp, fettstoffer og lukt. Hvis luften i kjøkkenet ikke blir sugd opp og filtrert, vil matosen forbli i rommet og belaste romklimaet. På sikt er det kjøkkeninnredningen og -møblene, tapeter, maling etc. som får lide. Der avsettes fett og damp. For effektiv rengjøring av luften finnes det tre muligheter: Utluftningsdrift, utluftningsdrift med ekstern vifte og omluftsdrift. Alle driftsmodusene har sine egne fordeler, men de har også sine begrensninger: Hvilken driftsmodus som passer best for deg, avhenger av flere faktorer, som vi skal utdype videre under et annet emne.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler