ProgramManager

Kun hos Miele
Like individuelle som dine behov
Med innstillingene i ProgramManager kan du tilpasse vaske- og tørkeprosessen etter dine egne behov, f.eks.
Intensiv: enda bedre vaskeevne, og det med vanlig programtid.
Eco: svært energibesparende ved tilsvarende vaskeevne.
Ekstra skånsom: maksimal tøypleie og reduserte strykebehov.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler