Lavere luftfuktighet beskytter deg og hjemmet ditt

Størst mulig del føres trygt som kondensat inn i kondenseringstanken. Derfor oppnår alle Miele tørketromler den høyest kondensklassen A og er i tillegg 50 % mer effektive enn nødvendig for dette formålet. Jo bedre kondenseringseffekten til en tørketrommel er, jo mindre fuktighet når altså utsiden. Denne klassifiseringen finner du ved siden av den kjente angivelsen for energiklasse nederst til venstre på EU-energimerket på din Miele-maskin.
Spesielt tett for et godt inneklima
Miele tørketromler kondenserer fuktigheten ut av klærne under tørkeprosessen så effektivt at bare et minimum kommer inn i rommet. Jo lavere luftfuktigheten er i rommet, desto mindre er sannsynligheten for at det dannes mugg på vegger og i tak. Slik kan du uten problemer sette opp tørketrommelen også i rom uten vinduer eller i passivhus.
Miele er bedre enn
kondensklasse A
Miele tørketrommel har en kondenseringseffekt på ca. 50 %* mer effektivt enn forskriften for klasse A krever. Kondenseringseffekten blir fastslått ved å sammenligne hvor mye vann som var i tøyet før tørkingen og deretter har samlet seg i kondenseringstanken.
Nedenfor ser du de store forskjellene for en tørkesyklus med 8 kg last:
Et topp dørtetningssystem hindrer fuktighetstap
Det utmerkede dørtetningssystemet til tørketromlene fra Miele er et viktig kvalitetskriterium og forutsetningen for deres varige, høye effektivitet. En spesiell tetningsring til trommeldører med Kevlar®-fibre oppnår de beste tetthetsverdiene. Fuktigheten kan ikke slippe ut gjennom døren, men blir værende i maskinen.
Beste effektivitet på korteste tid
Tørketeknologien fra Miele setter brukervennlighet i sentrum. Slik oppnår Miele tørketromler de beste resultatene på korteste tid. Samtidig avgir den likevel 50 %*  mindre fuktighet i rommet enn hva som kreves for kondensklasse A.
Under tørkeprosessen slippes det ut ca. 750 ml*fuktighet i omgivelsene. Dette tilsvarer omtrent tre små flasker med vann.
Ved hyppig bruk blir det kondensert opptil 150 liter i rommet i løpet av ett år.*Dette tilsvarer omtrent et fullt badekar.
I denne klassen får det ikke slippes ut mer enn 500 ml*eller 2 små flasker med vann i omgivelsene.
Mieles tørketromler slipper ut omtrent 250 ml*vann i omgivelsene – omtrent det samme som en liten vannflaske.
testet i Mieles egne laboratorierBasert på 200 programmer per år med 8 kg tøymengde og 60 % restfuktighetBasert på 8 kg tøymengde og 60 % restfuktighetUtstyr modellavhengig – bildene er eksempler