Antikrøll

Automatisk oppristing
Hvis du ikke kan ta ut tøyet straks programmet er ferdig, sørger antikrøllfunksjonen for at tøyet ristes opp med jevne mellomrom for å unngå krølldannelse.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler