PIN-kode

Ingen tilgang for uautoriserte
Står maskinen i et felles oppholdsrom? Da kan du beskytte den mot uautorisert bruk ved å programmere din egen PIN-kode. Hvis denne funksjonen er aktivert, må den programmerte PIN-koden angis for å kunne bruke maskinen.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler