EcoFeedback

Kun hos Miele
Forbruk med et raskt blikk
EcoFeedback-funksjonen hjelper deg med å utnytte sparepotensialet maksimalt. Før programmet starter, får du en prognose på energiforbruket til det valgte programmet. Under og etter tørkingen vises det aktuelle forbruket, som kan varierer avhengig av tøymengden. Ut i fra de konkrete dataene kan du skåne miljøet og spare penger. Også metningen av lofilteret angis i displayet. Det er nyttig, fordi et rent filter sparer energi!
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler