Visningen "Rengjør luftveier"

Maksimal effekt til enhver tid
Visningen "Rengjør luftveier" varsler deg om lo eller andre fremmedlegemer i luftveiene. Lo kan redusere luftstrømmen og dermed forhøye energiforbruket ved tørking. Med rene lofilter arbeider tørketrommelen like effektivt som da den var ny.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler