EcoFeedback

Total kostnadskontroll
Mieles vaskemaskiner med EcoFeedback-funksjon gir deg nøyaktig tilbakemelding om det aktuelle strøm- og vannforbruket. Slik har du alltid full kostnadskontroll. Før programmet starter kan du be om et estimert forbruk for det valgte programmet. Etter programslutt vises de nøyaktige forbruksdetaljene, som kan variere avhengig av tøymengden.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler