Waterproof-system (WPS)

Ekstra sikkerhet
WPS har en ekstra magnetventil direkte på vannkranen. Dersom den første ventilen er defekt, lukker den sekundære ventilen inntaket. Den doble inntaksslangen gir også maksimal sikkerhet: Dersom den innvendige slangen er skadet, renner vannet ned i bunnpannen gjennom den ytterste slangen. Akkurat som WCS, har WPS også den intelligente sensorteknologien: Lekkasjer blir registrert og vanntilførselen stoppes.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler