Tidsfunksjon 

La stekeovnen ta seg av tidsklemma
For at du skal bli klar til ønsket klokkeslett: Bare still inn starttid, sluttid eller varighet på tilberedningsprosessen. Den avsluttes når den programmerte tilberedningstiden er utløpt. I mange situasjoner er også det integrerte varseluret mer praktisk. Og: Ved strømbrudd blir det innstilte klokkeslettet lagret i ca. 150 timer. 
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler