LED-spot 

La det bli lys
LED-spotten lyser opp ovnsrommet. Og permanent, for den er vedlikeholdsfri. I tillegg er den svært energieffektiv. 
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler