Automatisk tilberedning av hel meny

Kun hos Miele
For en hel rett 
Fisk eller kjøtt, poteter og grønnsaker – med automatisk menytilberedning kan opptil tre automatikkprogrammer for ulike matvarer kombineres med hverandre. Temperatur, tilberedningstid og rekkefølge bestemmer ovnen. For et optimalt resultat er det bare å sette inn matvarene til det oppgitte tidspunktet og i den oppgitte rekkefølgen. Så kan du tilberede en hel meny i én prosess.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler