Imponerende funksjoner og intuitiv betjening

Alle apparater i den nye generasjonen er utstyrt med styringer som er basert på en felles logikk. Displayet er f.eks. alltid sentralt plassert – uavhengig av hvilket betjeningskonsept du bestemmer deg for. Alle betjeningskonsepter er utstyrt med innovativ displayteknologi, som fascinerer med klarhet/lysstyrke, lang levetid, høy oppløsning og en fremragende kvalitet i detaljene. Sensortastene er de sentrale elementene i alle betjeningskonsepter. Her finner du funksjoner som er lett tilgjengelige i løpet av en prosess.
M Touch
Med det innovative touchdisplayet kommer du raskt i mål: Betjeningen av det nye M Touch-displayet er enkel og selvforklarende. Du styrer apparatene raskt og intuitivt ved direkte trykk eller ved å stryke fingeren over displayet med klartekst. Mange funksjoner kan velges med et enkelt trykk. Det sentrale displayet med hvit tekst og hvite symboler på svart bakgrunn, sørger for at informasjonen er godt synlig. Der hvor det understøtter brukerstyringen, fremheves informasjonen med farge.
SensorTronic
Et 5-linjers TFT-display med sensortaster på siden og oversiktlig fremstilling av alt innholdet i menyen. Spesielt kjennetegn er den svært enkle brukerstyringen.
DirectSensor
Med et enkelt tastetrykk på symbolene til venstre for displayet velger du ønsket funksjon. Med touchelementet til høyre for displayet navigerer du deg gjennom de forskjellige funksjonene.
DirectControl
Ønsket funksjon velges på klassisk vis ved å vri på den venstre bryteren. Innstillinger i det firelinjede tekstdisplayet, f.eks. temperaturer eller tider, velges med den høyre bryteren og bekreftes med sensortastene.
EasyControl
Betjeningselementene likner på DirectControl. Den eneste forskjellen: Statusinformasjon, som temperatur- og tidsinnstillinger, vises i et 7-segments LC-display.
Visning på et 7-segments display
Det rene 7-segments displayet viser temperatur og tid på dampkokerne. Ved berøring av de integrerte sensortastene finner og bekrefter du valget.
Utstyr modellavhengig – bildene er eksempler