• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GS CL 2406 T
NOK 989,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

UltraTabs All in 1, 240 stk.  for optimale rengjøringsresultater i oppvaskmaskiner fra Miele.
 • Strålende resultat – selv ved hardtsittende smuss
 • Ingen utpakk. takket være vannoppløs. og biolog. nedbrytbar folie
 • Med flere funksjoner som f.eks. glansemiddel, salt og glassbeskyttelse
 • Fosfatfri – godt for miljøet
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraTabs All in 1
UltraTabs All in 1
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder SUBTILISIN. Kan gi en allergisk reaksjon.

GS CL 2406 T

UltraTabs All in 1, 240 stk.  for optimale rengjøringsresultater i oppvaskmaskiner fra Miele.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

UltraTabs All in 1, 240 stk.  for optimale rengjøringsresultater i oppvaskmaskiner fra Miele.
 • Strålende resultat – selv ved hardtsittende smuss
 • Ingen utpakk. takket være vannoppløs. og biolog. nedbrytbar folie
 • Med flere funksjoner som f.eks. glansemiddel, salt og glassbeskyttelse
 • Fosfatfri – godt for miljøet
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraTabs All in 1
UltraTabs All in 1
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Inneholder SUBTILISIN. Kan gi en allergisk reaksjon.
Nedlastinger, CAD & apper
 • Produktdatablad
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.