• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
DishClean & IntenseClean Set
NOK 499,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Produktpleiesett for å ha det hygienisk rent i oppvaskmaskinen 
DishClean
DishClean
Advarsel. Inneholder sitronsyre, monohydrat. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares innelåst. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
Meer tonenMinder tonen

DishClean & IntenseClean Set

Produktpleiesett for å ha det hygienisk rent i oppvaskmaskinen 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Produktpleiesett for å ha det hygienisk rent i oppvaskmaskinen 
DishClean
DishClean
Advarsel. Inneholder sitronsyre, monohydrat. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares innelåst. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
Meer tonenMinder tonen

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page