• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
WA UP2 1402 L
NOK 209,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Miele UltraPhase 2 Vaskemiddel med 2‑komponenter for kulørt, hvitt og fint tøy.
 • For lysende farger og strålende hvitt tøy
 • Førsteklasses flekkfjerning – også ved lave temperaturer
 • Automatisk dosering forhindrer overdosering
 • Meget drøy – 1,4 liter til 50 vaskeomganger
 • For Miele vaskemaskiner og vask/tørk-kombinasjoner med TwinDos
UltraPhase 2
UltraPhase 2
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

WA UP2 1402 L

Miele UltraPhase 2 Vaskemiddel med 2‑komponenter for kulørt, hvitt og fint tøy.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Miele UltraPhase 2 Vaskemiddel med 2‑komponenter for kulørt, hvitt og fint tøy.
 • For lysende farger og strålende hvitt tøy
 • Førsteklasses flekkfjerning – også ved lave temperaturer
 • Automatisk dosering forhindrer overdosering
 • Meget drøy – 1,4 liter til 50 vaskeomganger
 • For Miele vaskemaskiner og vask/tørk-kombinasjoner med TwinDos
UltraPhase 2
UltraPhase 2
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • 2.Patent EP 2784205
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.