• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
Set Refresh Elixir
NOK 559,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

Kampanjesett UltraColor og UltraColor Refresh Elixir som Limited Edition  består av 2x UltraColor og 2x UltraColor Refresh Elixir. 
 • To ulike dufter for mer variasjon
 • Refresh Elexir som Limited Edition med Freshplex-teknologi 
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraColor
UltraColor
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
Meer tonenMinder tonen

Set Refresh Elixir

Kampanjesett UltraColor og UltraColor Refresh Elixir som Limited Edition  består av 2x UltraColor og 2x UltraColor Refresh Elixir. 
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

Kampanjesett UltraColor og UltraColor Refresh Elixir som Limited Edition  består av 2x UltraColor og 2x UltraColor Refresh Elixir. 
 • To ulike dufter for mer variasjon
 • Refresh Elexir som Limited Edition med Freshplex-teknologi 
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Utmerket flekkfjerning for vask også ved lave temperaturer
 • Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
 • Ganske enkelt en perfekt vask. Med Miele.
UltraColor
UltraColor
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innhold, Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.
Meer tonenMinder tonen

Dine fordeler

Tilbehør avhenger av modellen – bildet (-ene) er ment som eksempler
Nedlastinger, CAD & apper
 • Datablad på nett
  PDF
 • Datablad på nett
  PDF
 • Produktdatablad
  PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
 • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page