• Fri frakt for bestilling av tilbehør og rengjøringsprodukter med verdi over kr 500,-. For kjøp under kr 500,- tilkommer kr 159,- i frakt.
GP CL DGC 251 L
NOK 269,00
1 . Veiledende pris, inkl. MVA.
[1]

Produktinformasjon

DGClean 250 ml for maksimale rengjøringsresultater i dampkokere med stekeovn.
DGClean
DGClean
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml for maksimale rengjøringsresultater i dampkokere med stekeovn.
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.

Produktinformasjon

DGClean 250 ml for maksimale rengjøringsresultater i dampkokere med stekeovn.
DGClean
DGClean
Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Dine fordeler

Nedlastinger, CAD & apper
  • Produktdatablad
    PDF
  • Datablad på nett
    PDF
1. Veiledende pris, inkl. MVA.
  • Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
To top of page